10.sınıf tarih yazılı soruları

1-Lale devri ne demektir?Bu devirdeki yapılan yenilikleri yazınız.
2-İstanbul isyanlarının sebepleri nelerdir yazınız?
3-Ferhat paşa antlaşmasını kimler imzalamıştır ve önemi?
4-Tanzimat fermanının osmanlı açısından önemini yazınız?
5-I.Meşrutiyet ilanı nasıl gerçekleşmiştir açıklayınız.
6-Kavalalı Mehmet ali paşanın isyanınınsebebini ve nasıl sonuçlandıgını yazınız?
7-Duraklama nedenlerini yazınız?
8-Osmanlı devletinin dagılma dönemindeki devlet politakası nedir?
9-Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesinin asıl amacı nedir?
10-Sırplar hangi antlaşma ile bagımsızlıgını kazanmıştır?
11-Panslavizmi savunan büyük devleti yazınız?
12-II.Abdülhamit hangi olayla tahtan indirilmiştir?

CevapLAr.

1.)LALE DEVRİNDE YAPILAN YENİLİKLER:
• SAİT EFENDİ ve İBRAHİM MÜTEFERRİKANIN çalışmaları ile Avrupa’dan İLK TEKNİK ARAÇ olan MATBAA alınmıştır.(1727/ Hattatların tepkisini azaltmak için dini eserlerin basılması yasaklanmış,ancak Lale Devrini sonlandıran Patrona Halil isyanında HATTATLARIN etkisi büyük olmuştur.)
• TULUMBACI OACAĞI denilen,İTFAİYE teşkilatı kuruldu.
• Yalova’da İLK KAĞIT FABRİKASI açıldı.
• İlk kez ÇİÇEK AŞISI uygulandı.
• ÇEVİRİ (tercüme )eserler yayınlandı.
• Çok sayıda saray,köşk,cami,hamam,çeşme ve han yapıldı.( Bu dönemde padişahlar,seferlerden uzak kalıp,siir,şarkı ve helva sohbetleri yaptıkları bir eğlence dönemi olmuş ancak,Avrupa’daki yenilikler Osmanlı Devletine kazandırılmıştır.Bu dönemin en önemli şairi NEDİM’dir.

2.)
İSTANBUL İSYANLARI: Bu isyanlar İstanbul'daki Kapıkulu Ocakları (özellikleri yeniçeri ve sipahiler) tarafından çıkarılan isyanlardır. Bu ayaklanmalara zaman zaman halk ve ulema sınıfı da katılmıştır.
Sebepleri: Devşirme sisteminin bozulması
* Devlet yönetiminin bozulması (iktidara gelmek isteyen vezirler, saray entrikaları)
* Ulufe ve cülusların zamanında verilmemesi veya ayarı bozuk parayla verilmesi.

3.)Ferhat Paşa Paşa Antlaşması 1590 tarihinde Osmanlı DevletiyleSafevilerin yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.
Kafkasları tamamen ellerine geçirmek isteyen Osmanlılar 1583-1590 yılları arasında devamlı olarak Safevilerin üzerine seferler düzenlediler. 11 Mayıs 1583'te Meşaleler Savaşı (Gece zamanı yakılan ateşlerle savaşa devam edildiği için bu savaşa bu isim verilmiştir.) denilen savaşla başlayan bu seferler 1590’da imzalanan Ferhat Paşa Antlaşması ile sona erdi.
Bu antlaşmanın bazı şartları şunlardır:
1. duraklama döneminin ilk antlaşmasıdır.
2. ferhat paşa antlaşmasıyla osmanlı doguda en geniş sınırlarına ulaştı.
3. Tebriz, Karabağ, Gürcistan, Dağıstan ve Şirvan Osmanlılara bırakıldı.
Bu antlaşma ile Osmanlılar doğudaki en geniş sınırlarına ulaşmışlardır.

5.)İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleri, Balkanlar'da ard arda çıkan isyanlar ve giderek çoğalan ülke bunalımlarını bahane ederek, Sultan Abdülaziz'i tahttan indirip yerine Sultan Beşinci Murad'ı padişah yapmışlardı. Kısa bir süre sonra Sultan Murad'ın hasta olduğunun anlaşılmasından sonra yerine Sultan İkinci Abdülhamit getirildi.

Avrupa ile olan ilişkiler sonucu Osmanlı Devleti'nde de bir aydın sınıf oluşmuştu. İttihat ve Terakki Cemiyeti bu aydınların sözcüsü gibi çalışıyor ve Meşruti yönetimin gelmesiyle ülkede bir rahatlama olacağına inanıyorlardı. Sultan İkinci Abdülhamid tahta çıkmadan önce Meşrutiyeti ilan edeceğini vadetmişti. Padişah olur olmaz bu sözünü tuttu ve 23 Aralık 1876'da Osmanlıların ilk anayasası olan Kanun-i Esasi'yi ilan etti.

İlan edilen I. Meşrutiyet çok uzun sürmedi. Mithat Paşa padişahların yetkilerini kısıtlamak istiyordu. Bu durumdan rahatsız olan Sultan İkinci Abdülhamid, Sultan Abdülaziz'in öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Mithat Paşa'yı sadrazamlıktan azletti ve sürgüne gönderdi. Osmanlı-Rus savaşı ve Meclisteki Mebusların aralarındaki çekişmeleri yüzünden meclis çalışamaz hale gelmişti. Sultan Abdülhamid meclisi tatil ettiğini açıkladı (1878).

6.)SEBEPLERİ:
1)- Yunan isyanının bastırılmasında II. Mahmut'a yardım eden Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya vaad edilen yerlerin verilmemesi
2)- Mehmet Ali Paşa'nın Navarin olayından sonra padişahtan izin almadan ordu ve donanmasını geri çekmesi.
3)- 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında yardım istenildiği halde Mehmet Ali Paşa'nın yardım göndermemesi

İSYAN: II.Mahmut Mehmet Ali Paşa'yı görevden almak için hazırlanırken Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa, üzerine gönderilen padişah kuvvetlerini yenerek Konya'ya ilerledi. Bu zor durum karşısında padişah yabancı devletlerden yardım istedi. İngiltere ve Fransa bu isteğe kayıtsız kaldılar. II. Mahmut son çare olarak (denize düşen yılana sarılır diyerek) Rusya'dan yardım istedi. Bir Rus donanması İstanbul boğazını geçerek Büyükdere önlerine demirledi. Osmanlı Rus yakınlaşması İngiltere ve Fransa'yı telaşlandırdı. Hemen devreye girerek Mehmet Ali Paşa ya baskı yaptılar. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa ile II.Mahmut arasında KÜTAHYA ANTLAŞMASI imzalandı

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !